Nasz zespół

 

 

ks. prof. UKSW, dr hab. Dariusz Stępkowski – kierownik projektu
Salezjanin, pedagog, teolog. Studia zagraniczne w Niemczech (1991-1997). Doktorat z pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim (2003). Habilitacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2012). Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna, dydaktyka, teoria wychowania estetycznego. Pasje: sport, języki obce, muzyka klasyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr Joanna Pękala – wykonawca
Doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Interesuje się zagadnieniami z dziedziny pedeutologii, szczególnie w obszarze etosu nauczycielskiej profesji. Prywatnie: szczęśliwa żona i pasjonatka psów małych ras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Wanda Kamińska - wykonawca

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doradczyni zawodowa, wieloletnia nauczycielka filozofii i etyki, trenerka biznesu, teoretyk nauczania, organizatorka cyklicznych konferencji naukowych: "Jak uczyć, by nauczyć?", popularyzatorka wiedzy, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.