Publikacje

Prace w związku z przygotowaniem i realizacją projektu zaowocowały następującymi publikacjami:

 

ETiK Warszawa
D. Stępkowski, Szkoła publiczna jako miejsce nauczania etyki i religii. W sprawie dziedzinowego modelu kształtowania kompetencji etyczno-moralnej i kompetencji religijnej, "Paedagogia Christiana" 2015, (artykuł złożony do druku). 

D. Stępkowski, Poszukiwanie pedagogicznego proprium wychowania i kształcenia moralnego, (artykuł złożony do druku).

A. Ksionek, Kompetencje etyczno-moralne i kompetencje religijne szesnastolatków. Na podstawie wyników warszawskiego projektu ETiK, (artykuł w przygotowaniu).

D. Stępkowski, W. Kamińska, Zadanie oświaty publicznej - kształcenie czy wychowanie moralne?, (artykuł w przygotowaniu).

D. Stępkowski, A. Ksionek, Miejsce lekcji religii w edukacji gimnazjalnej w Polsce, (artykuł w przygotowaniu).

D. Stępkowski, Modelowanie i pomiar kompetencji moralno-etycznej na przykładzie projektu ETiK, (artykuł w przygotowaniu). 

D. Stępkowski, Dylemat współczesnej szkoły: religia czy etyka, (artykuł w przygotowaniu). 

D. Stępkowski, Wychowanie w przestrzeni agatologicznej, (artykuł w przygotowaniu).

D. Stępkowski, Poza dylematem: etyka czy religia? Miejsce edukacji moralno-etycznej i religijnej w oświacie publicznej i niepublicznej, (artykuł w przygotowaniu).

J. Pękala, Etos współczesnego nauczyciela w opinii dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów, otwarty przewód doktorski na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ETiK International 

D. Benner, A. von Oettingen, Z. Peng, D. Stępkowski, Bildung - Moral - Demokratie. Theorien und Konzepte moralischer Erziehung und Bildung und ihre Beziehungen zu Ethik und Politik, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn - München - Wien - Zürich 2015, s. 212 (ISBN 978-3-506-76946-6).

J. Willems, H. Schluss, R. Schieder, D. Benner, Kompetencja religijna jako składowa kształcenia publicznego (wyniki badań), "Forum Pedagogiczne" 2014, nr 1, s. 87 - 122.

D. Benner, M. von Heynitz, S. Ivanov, R. Nikolova, C. Pohlmann, C. Remus, Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty, „Przegląd Pedagogiczny" 2011, nr 2, s. 9 - 24. 

D. Benner, Wychowanie moralne i konflikt między naśladownictwem a konstruowaniem, tłum. D. Stępkowski, [w:] Studia z teorii wychowania, red. B. Śliwerski, M. Kowalski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010, s. 55 - 70. 

D. Benner, R. Nikolova, J. Swiderski, Rozwój kompetencji moralnych jako zadanie lekcji etyki w szkołach publicznych. W sprawie koncepcji badawczej projektu ETiK, "Edukacja. Studia, Badania, Innowacje" 2010, nr 3, s. 22 - 35.

D. Benner, Sh. Dehghani, R. Nikolova, J. Scharrel, R. Schieder, H. Schluss, Th. Weiss, J. Willems, Konstruowanie i testowanie modelu kompetencji religijnych i etycznych (próba porównania), "Ruch Pedagogicnzy" 2010, nr 1-2, s. 33 - 43.