Opis projektu

Etyka jest przedmiotem, który wykracza poza grupę przedmiotów objętych międzynarodowymi badaniami PISA (ostatnia edycja – 2012). W polskim systemie oświaty przedstawia się ją często jako substytut lub alternatywę wobec lekcji religii. Czy jest to słuszne podejście? Czy rzeczywiście kompetencje etyczno-moralne i religijne wykluczają się nawzajem? Czy w społeczeństwie demokratycznym można z którychkolwiek zrezygnować?


Badanie kompetencji etyczno-moralnych przekazywanych na lekcjach etyki w gimnazjum zostało zaplanowane na lata 2014–2015. Projekt należy do zakresu badań pedagogicznych określanych mianem rozwojowej diagnostyki edukacyjnej (developmental educational diagnostics ). W pierwszym roku projektu zostaną przeprowadzone badania osiągnięć edukacyjnych uzyskiwanych przez uczniów w wybranych gimnazjach Warszawy i województwa mazowieckiego. Uzyskane wyniki zostaną porównane w drugim roku z rezultatami podobnych badań przeprowadzonych w Berlinie i Wiedniu.